CREATING OUR FUTURE FROM OUR FUTURE AND NOT OUR PAST

De start van de Ubuntu Academy in Kaapstad is een feit. Intussen zijn er 3 maanden verstreken, heeft de school zich verankerd in het centrum van de stad en werken 55 jongeren wekelijks aan de voorwaarden die nodig zijn om een positieve verandering in hun levens aan te brengen.

De vraag wat de Ubuntu Academy nu precies is wordt nog steeds vaak gesteld, niet alleen vanuit de buitenwereld maar ook intern is het een veel besproken onderwerp. Is het een school? Ja. Is het een plek waar mensen samen komen om te dealen met hun gevoelens, problemen en om elkaar te helpen? Ja. Waar mensen heen gaan om te leren hoe ze vanuit een onveilige en ontmoedigende omgeving toch stappen kunnen zetten om zich op een creatieve manier te ontwikkelen tot zelfstandige individuen? Ja. Is het een praktijkschool en een plek waar je mag dromen? Op beide ja. Meerdere antwoorden zijn mogelijk. Maar boven alles is het een levensschool, een platform voor zelfgestuurde ontwikkeling.

De Ubuntu Academy is een plek waar we aan het licht en het potentieel van mensen werken. Het is een plek waar we werken aan de potentie die we allen hebben als mensen. Bij de Ubuntu Academy gaat het om het leren van vaardigheden en kennis, maar bovenal gaat het om het maken van een verbinding met je innerlijke wijsheid, je innerlijke gids en je unieke talent.

Bij de start van de Ubuntu Academy in Maart van dit jaar zijn er 55 jongeren geselecteerd. Zij hebben allen in hun eigen achterstandswijk (cape flats) auditie gedaan door te dansen, te acteren, te zingen of een combinatie van deze drie te laten zien. Het allerbelangrijkste criteria: sociale betrokkenheid en de drive om hun kennis en vaardigheden terug te geven aan hun community.

Om gedurende de twee jaar dat deze jongeren zich aan de Academy zullen binden te kunnen spreken van ontwikkeling en persoonlijke groei, is inzage in hun beelden-en begrippenwereld nodig. Inzage in de uitdagingen die ze dagelijks weer aangaan, inzage in waar ze vandaan komen, inzage in wie ze zijn, wie ze waren en wie ze willen worden.

We hebben verschillende interviews met ze afgenomen om zo ons onderzoek naar de impact van de Academy van start te laten gaan. Gedurende de komende twee jaar zullen we door middel van verschillende meetinstrumenten in hun hoofden kruipen om uiteindelijk onze vinger te kunnen leggen op de vraag ‘Wat is er voor nodig om binnen 2 jaar een jongere vanuit een uitzichtloze situatie te begeleiden naar een duurzaam en zelfredzaam bestaan die middenin de maatschappij staat?

We zijn gestart met het diepte interview waarin vragen over hun verwachtingen, ambities en dromen aan het bod zijn gekomen. Vragen als ‘Wie zijn onze studenten?’, ‘Wat willen ze uit deze twee jaar halen?’ ‘Waarom is hun talent zo belangrijk voor ze?’, ‘Met welke uitdagingen hebben ze dagelijks te maken?’, en ‘Hoe kan de community waar ze in leven hier beter van worden’? zijn onder andere gesteld.

Het merendeel van de jongeren, gelijkwaardig verdeeld over mannen en vrouwen, geeft aan gelukkig te zijn in hun community, maar opvallend is dat meer dan de helft zich onveilig voelt. Wat hun motiveert om deel te nemen is de drang naar groei, om een beter mens te worden, om verder te kunnen studeren en om zichzelf te ontwikkelen als een waardig persoon die iets zinvols kan betekenen in hun eigen leefgemeenschap. Een jongere liet weten dat het toegelaten zijn aan de Ubuntu Academy voelt alsof zij is toegelaten tot een andere familie. 

Wat mij fascineert is dat al deze jongeren een wel heel belangrijke eigenschap gemeen hebben, namelijk een positieve mindset en een enorme straatwijsheid. Misschien is dit wel mijn fascinatie in het algemeen als het gaat over menselijkheid. De vraag waarom sommige mensen wel een verbinding met zichzelf en hun potentie kunnen maken en andere mensen niet. Waarom de een zich wel open stelt om te leren van en te verbinden met anderen, en de ander niet.

Zo zei een van de jongeren dat, ongeacht waar je vandaan komt, je alleen de juiste mensen nodig hebt om te kunnen slagen in het leven. Een oudere in Kaapstad vertelde me eens dat je Ubuntu vanzelf zult herkennen als je het tegenkomt. Ik kan me op dit moment geen betere vertaling van dit begrip bedenken.

Image

Cynthia Bambach

Advertisements